Skip to content

Ukwakhiwa kwe solar air heating collector ngamakopi e coca cola

Le solar air heating collector isebenzisa amakopi e aluminum avuseleliwe ukuheha ukushisa kwe Langa. Amakopi akhishwe isingezansi Kanye nesingemhla, ase ahlanganiswa ngemiqolo ukuze avumele ukundlula komoya kahle. Amakopi apendwe ngoku Nsudu(black) e soda pop, ashiswa ilanga, bese solar umlilo welanga undluliselwa kulomoya owehla njalo kulamakopi njengoba emiswe ngemiqolo.

Read More